DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/759

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của phim Hàn Quốc đối với đời sống văn hóa của sinh viên Hà Nội hiện nay
Tác giả: Vũ, Hoa Ngọc
Người hướng dẫn: Nguyễn, Tri Nguyên
Chủ đề: Đời sống văn hóa;Phim điện ảnh-Ảnh hưởng
Ngày ban hành: 2009
Trích yếu: Trình bày thực trạng phim Hàn Quốc- làn sóng ngắn trong giới trẻ Hà Nội hiện nay và đưa ra giải pháp khai thác phim cho sinh viên.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/759
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Vũ Hoa Ngọc.pdf924.6 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý