DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8062

Tên tài liệu: Bàn thêm về khái niệm văn hóa
Tác giả: Hoàng, Sơn Cường
Chủ đề: Bàn thêm;Khái niệm văn hóa
Ngày ban hành: 2017
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Văn hóa là một khái niệm có nội hàm và ngoại diên phức tạp. Đã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa phản ánh những quan điểm, những trường phái lý thuyết khác nhau. Bài viết này vận dụng một số quẻ trong Kinh Dịch và luận bàn của người xưa để làm rõ hơn thuật ngữ văn hóa thông qua các phương diện: Văn hóa là phát minh, sáng tạo; Văn hóa là “yên lòng dân”; Văn hóa luôn vận động - phát triển; văn hóa có mối quan hệ mật thiết với kinh tế - chính trị. Qua đó khẳng định tính vận động, biện chứng trong nội hàm khái niệm văn hóa.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8062
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
in_p001-005.pdf362.15 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý