DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Quản lý Văn hóa >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/81

Tên tài liệu: Ẩn dụ hóa - Một trong những cơ chế cấu tạo các đơn vị định danh bậc hai
Tác giả: Hoàng, Kim Ngọc
Chủ đề: Ẩn dụ hóa- cơ chế cấu tạo định vị định danh bậc 2
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Bài viết này có sự phân biệt rõ các khái niệm ẩn dụ hóa (cơ chế ẩn dụ hóa hay phép ẩn dụ) với ẩn dụ nói chung (và ẩn dụ tu từ nói riêng). Đồng thời làm rõ bản chất của ẩn dụ hóa (hay cơ chế ẩn dụ hóa) là cơ trình lâm thời chuyển nghĩa của từ ngữ dựa vào quan hệ liên tưởng tương đồng mà biến một từ ngữ thông thường, vốn biểu thị sự vật này, thành một ẩn dụ, tức là từ ngữ có giá trị như một hình ảnh ngôn từ cảm tính có khả năng gợi lên ở người đọc, người nghe biểu tượng về một sự vật khác. Có thể nói chuyển nghĩa là một trong những con đường quan trọng vào bậc nhất khiến cho ngôn ngữ có khả năng kì diệu trong việc phản ánh thế giới khách quan và biểu hiện được những tư tưởng tình cảm tinh tế nhất của con người.
Nguồn gốc: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
URI: http://hdl.handle.net/123456789/81
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Quản lý Văn hóa

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Ẩn dụ hóa - một trong những cơ chế cấu tạo các đơn vị định danh bậc hai .pdf144.68 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý