DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/811

Tên tài liệu: Ẩm thực truyền thống của người Tày với phát triển du lịch văn hóa ở Văn Lãng, Lạng Sơn
Tác giả: Phạm, Thị Thúy An
Người hướng dẫn: Trần, Bình
Chủ đề: Văn hóa ẩm thực;Du lịch
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Trình bày khái quát về tự nhiên, xã hội và nét ẩm thực truyền thống của người Tày ở Văn Lãng, Lạng Sơn.Đồng thời đưa ra những đề xuất phát triển tiềm năng du lịch của ẩm thực truyền thống nơi đây.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/811
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Phạm Thị Thúy An.pdf1.61 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý