DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/831

Tên tài liệu: Bà đồng trong Đạo Mẫu (qua nghiên cứu trường hợp bà đồng Trần Thị Vân- Thủ nhang phủ Nấp, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Tác giả: Phạm, Xuân Thịnh
Người hướng dẫn: Ngô, Đức Thịnh
Chủ đề: Thờ mẫu;Đời sống tâm linh
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Trình bày tổng quan về Đạo Mẫu và trường hợp bà đồng Trần Thị Vân ở huyện Ý Yên, Nam Định.Đồng thời phân tích giá trị văn hóa của hiện tượng này trong đời sống tâm linh.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/831
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Phạm Xuân Thịnh.pdf1.7 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý