DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8603

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội
Tác giả: Hạ, Thị Lan Phi
Người hướng dẫn: Đinh, Thị Vân Chi
Phạm, Hồng Thái
Chủ đề: Manga;Nhật Bản;Hà Nội;Học sinh phổ thông
Ngày ban hành: 2017
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Cơ sỏ lý luận và tổng quan về học sinh thành phố Hà Nội. Thực trạng đọc và ảnh hưởng của Mâng Nhật Bản đến học sinh. Đánh giá ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8603
Bộ sưu tập: Ngành Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Hạ Thị lan Phi luận án đầy đủ.pdf22.21 MBAdobe PDFXem/Mở
Ha Thi Lan Phi tóm tắt TV.pdf568 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý