DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8621

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hảo
Người hướng dẫn: Lê, Đức Quý
Nguyễn, Quốc Tuấn
Chủ đề: Phật giáo;Văn hóa đạo đức;Vương triều Lý - Trần
Ngày ban hành: 2017
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận. Khái lược về các vương triều Lý - Trần và Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần. Ảnh hưởng của Phật giáo trong văn hóa đạo đức và bài học rút ra.
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8621
Bộ sưu tập: Ngành Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyễn Thị Thanh Hảo luận án đầy đủ.pdf18.43 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý