DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8630

Tên tài liệu: Biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định)
Tác giả: Trần, Hải Minh
Người hướng dẫn: Ngô, Đức Thịnh
Trịnh, Thị Minh Đức
Chủ đề: Nghi lễ lên đồng;Diễn xướng;Nam Định
Ngày ban hành: 2019
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Nghiên cứu nhận diện sự biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng (DXNLLĐ) qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định, xác định mối quan hệ tương tác giữa truyền thống và hiện tại. Đưa ra những nhận định, đánh giá, nguyên nhân biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với DXNLLĐ hiện nay.
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8630
Bộ sưu tập: Ngành Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Trần Hải Minh đầy đủ.pdf36.24 MBAdobe PDFXem/Mở
Trần Hải Minh tóm tắt TV.pdf437.11 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý