DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8667

Tên tài liệu: Biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong phát triển du lịch
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Tâm
Người hướng dẫn: Lê, Anh Tuấn
Chủ đề: Văn hóa truyền thống;Du;Người Thái;Dân tộc Thái;Mai Châu;Hòa Bình
Ngày ban hành: 2017
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Phân tích thực trạng, phương thức, các yếu tố tác động và xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị và là căn cứ cho các nhà hoạch định chính sách đề ra các giải pháp phát triển bền vững.
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8667
Bộ sưu tập: Ngành Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Thi Hong Tam luận án đầy đủ.pdf24.62 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý