DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Khoa học Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8701

Tên tài liệu: Nghiên cứu phát triển nguồn lực thông tin của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Trọng Phượng
Người hướng dẫn: Trần, Thị Quý
Lê, Văn Viết
Chủ đề: Nguồn lực thông tin;Thư viện công cộng;Việt Nam
Ngày ban hành: 2016
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Trích yếu: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn lực thông tin của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam. Phân tích thực trạng phát triển nguồn lực thông tin và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nguồn lực thông tin của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam.
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8701
Bộ sưu tập: Ngành Khoa học Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Luanan 2016- edit Sau BVCT- OK2-Nop TVQG.pdf1.54 MBAdobe PDFXem/Mở
TOMTATLA- Viet-Edit sau BVCT-OK Nop TVQG.pdf278.94 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý