DSpace
 

 >
LUẬN ÁN TIẾN SĨ >
Ngành Khoa học Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8703

Tên tài liệu: Quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Thiên
Người hướng dẫn: Trần, Thị Minh Nguyệt
Nguyễn, Thu Thảo
Chủ đề: Quản lý;Thư viện hiện đại;Việt Nam
Ngày ban hành: 2017
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Trích yếu: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại. Phân tích sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Nêu lên thực trạng quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam.
Nguồn gốc: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8703
Bộ sưu tập: Ngành Khoa học Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
ban du (1).pdf3.18 MBAdobe PDFXem/Mở
Tom tat T.Viet.pdf386.96 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý