DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Du Lịch >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8806

Tên tài liệu: Nhận thức của giới trẻ về tiếp biến văn hóa trong bối cảnh phát triển du lịch quốc tế hiện nay
Tác giả: Lê, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Hồng Tâm
Chủ đề: Phát triển du lịch quốc tế;Tiếp biến văn hóa;Giới trẻ;Nhận thức
Ngày ban hành: 2013
Cơ quan ban hành: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Phân tích mối quan hệ giữa tiếp biến văn hóa đối với phát triển du lịch quốc tế, nội hàm của tiếp biến văn hóa thông qua hoạt động du lịch quốc tế và đặc điểm của giới trẻ trong việc tiếp thu văn hóa bên ngoài. Nhận thức, phản ứng của giới trẻ đối với các yếu tố văn hóa của khách du lịch nước ngoài và đánh giá của giới trẻ về sự biến đổi một số yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Nguồn gốc: Tạp chí Khoa học Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8806
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
62.PDF403.86 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý