DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8826

Tên tài liệu: Vai trò của thư viện Trường học trong đổi mới giáo dục
Tác giả: Lê, Ngọc Oánh
Chủ đề: Thư viện;Đổi mới giáo dục
Ngày ban hành: 2011
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sài Gòn
Trích yếu: Đề cập sự tiến triển về vai trò của trường học trên thế giới. Phân tích vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học. Vấn đề đặt ra giải quyết khó khăn, trở ngại cho người cán bộ thư viện.
Nguồn gốc: Trường Đại học Sài Gòn
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8826
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
bai2.pdf340.25 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý