DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8828

Tên tài liệu: Những ảnh hưởng của văn hóa Chăm đối với văn hóa Việt và dấu ấn ngôn ngữ
Tác giả: Lý, Tùng Hiếu
Chủ đề: Văn hóa Chăm;Văn hóa Việt;Ngôn ngữ;Tiếng Chăm;Tiếng Việt;Tiếp biến văn hóa Chăm-Việt
Ngày ban hành: 2014
Cơ quan ban hành: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
Trích yếu: Đóng góp của văn minh Champa và văn hóa Chăm đối với văn hóa Việt và văn hóa Việt Nam, xu hướng Việt hóa diễn ra trong văn hóa Việt. Hệ thống hóa và so sánh các tư liệu văn hóa, tư liệu ngôn ngữ của Chăm-Việt được thu thập, sàng lọc từ những ghi chép điền dã tại các palei Chăm ở Ninh Thuận và từ các từ điển tài liệu liên quan.
Nguồn gốc: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8828
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
1446-Fulltext-3499-1-10-20190112.pdf1.16 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý