DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/889

Tên tài liệu: Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục cảm xúc cho trẻ em
Tác giả: Trần, Thị Phương Thảo
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Trình bày và phân tích những cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ và một số cách thức giáo dục cảm xúc cho trẻ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/889
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Document1.pdf264.36 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý