DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/927

Tên tài liệu: 40 năm Đại học Văn hóa Hà Nội - Khắc phục khó khăn, đổi mới toàn diện, vững bước đi lên
Tác giả: Đoàn, Phan Tân
Chủ đề: Đại học Văn hóa Hà Nội-Quá trình phát triển
Ngày ban hành: 1999
Cơ quan ban hành: Tạp chí Đại học và Trung học chuyên nghiệp
Trích yếu: Điểm qua những mốc son trong quá trình hình thành và phát triển Đại học Văn hóa Hà Nội giai đoạn 1959 - 1999.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/927
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
40namDHVH KhacPhucKK, DoiMoiTD,VungBuocDiLen_Baibao_.pdf153.76 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý