DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/930

Tên tài liệu: 45 năm đào tạo cử nhân ngành Thông tin - Thư viện - Nhìn lại quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo
Tác giả: Đoàn, Phan Tân
Chủ đề: Đào tạo cử nhân Thông tin - Thư viện
Ngày ban hành: 2007
Cơ quan ban hành: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trích yếu: Trình bày những sự thay đổi lớn trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin - Thư viện tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ khi thành lập đến nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/930
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
DoimoiCtrTV 45nam_baibao_.pdf234.79 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý